Rad u dane blagdana


Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH, utvrđeni su dani blagdana kada se ne radi, ali radnici za te dane imaju pravo na naknadu plaće

Kada radnik prema rasporedu rada radi na blagdan, ima sukladno članku 94. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 i 127/17) pravo na povećanu plaću za rad blagdanom.
Zakon ne utvrđuje visinu povećanja plaće za rad blagdanom.
Povećanje plaće za rad blagdanom utvrđuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Ako radnik radi prema svom rasporedu na dan blagdana, ostvaruje pravo na povećanu plaću za rad blagdanom.

Ako radnik ne radi u dane blagdana jer nije inače trebao raditi prema rasporedu (npr. kod preraspodjele radnog vremena kada blagdan pada u slobodan dan) ne ostvaruje pravo na naknadu plaće.