IP1 obrazac

Obrazac IP1


IP1 obrazac je isplatna lista za isplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i zaposlenika

Novi IP1 obrazac - isplatna lista za isplaćenu plaću
Od 1. srpnja 2023. na snazi je novi Pravilnik o obračunu plaće, naknadi plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, zamjenjujući dosadašnji Pravilnik o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine.
Poslodavci su obvezni prilagoditi svoje obračunske dokumente novim pravilima najkasnije do 1. listopada 2023. kako bi ih primijenili na isplatu plaće za rujan koja se vrši u listopadu iste godine.

Osnovna svrha obrasca IP1 je pružiti informacije o načinu obračuna plaće, uzimajući u obzir različite obrasce radnog vremena te obračunavanje doprinosa i poreza na dohodak.

IP1 obrazac je isplatna lista za isplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna (bruto i neto plaća, sva davanja), kao i podatke poslodavca i zaposlenika.

Poslodavci su dužni na IP1 obrascu iskazati sva materijalna prava i naknade troškova koje isplaćuju ili omogućavaju radnicima, uključujući i primitke koje isplaćuju odvojeno od plaće. Obrazac su dužni dostaviti radniku unutar 15 dana od isplate primitka.
Na IP1 obrascu također se prikazuje:

  • svaka neoporeziva naknada koju poslodavac isplaćuje posebno od plaće
  • materijalna prava i naknade troškova koje radnik dobiva u prirodi (prehrana na temelju vjerodostojnih dokumenata, kupnja prijevoznih karata koje poslodavac pruža radniku itd.)


IP1 obrazac je ovršna isprava prema kojoj se provodi ovrha radnikova potraživanja. Poslodavac mora obrazac čuvati 6 godina ali ukoliko je pokrenut radni spor vezan za obračun plaće, poslodavac je IP1 obrasce obvezan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Novi IP1 obrazac za 2024. godinu preuzmite sa linka:Od 01.01.2023. godine obračun na IP1 obrascu potrebno je napraviti u eurima (EUR), a iznos za isplatu iskazati dvojno, u eurima (EUR) i kunama (KN).

IP1obrazac za 2023. godinu u Excel i PDF formatu sa obračunom u eurima (EUR) i dvojno iskazanim iznosom za isplatu možete pogledati na linku ispod.

Od 01. srpnja 2015. poslodavci moraju uskladiti isplatne liste za obračun plaće s novim pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknada plaće i otpremnine (Narodne novine 32/2015)

IP1 obrazac u Excel formatu: Preuzmite obrazac IP1 u EXCEL formatu za 2023. godinu
IP obrazac u PDF formatu: Preuzmite obrazac IP1 u PDF formatu za 2023. godinu