Očinski dopust

Očinski dopust


Zaposleni otac ima pravo na očinski dopust do navršenih 6 mjeseci djetetovog života.

Sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, zaposleni otac do navršenih 6 mjeseci djetetovog života ima pravo na očinski dopust u neprekidnom trajanju:

  • 10 radnih dana za jedno dijete
  • 15 radnih dana za blizance ili za istodobno rođenje više djece


Očinski dopust se može koristiti:  • paralelno s rodiljnim dopustom majke ali i u slučaju da je majka nezaposlena
  • bez obzira da li je/nije u bračnoj zajednici s djetetovom majkom
  • samo za radne dane, tj. bez vikenda, blagdana i praznika


Očinski dopust je neprenosiv, tj. na majku se ne može prenijeti niti jedan dan.

Ostvarivanje prava na očinski dopust


Zaposleni otac dužan je najmanje 15 dana ranije pisanim putem obavijestiti poslodavca o namjeri korištenja očinskog dopusta. Ukoliko očinski dopust želi koristiti od dana rođenja djeteta, poslodavca obavještava najmanje 15 dana prije očekivanog poroda.

Naknada plaće za vrijeme očinskog dopusta


Za vrijeme korištenja očinskog dopusta, zaposleni otac ima pravo na naknadu plaće (u iznosu od 100 % od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju).

Tko isplaćuje naknadu za očinski dopust?


Naknadu za očinski dopust isplaćuje HZZO

Ostvarivanje prava na naknadu za vrijeme trajanja očinskog dopusta


Za ostvarivanje naknade za vrijeme trajanja očinskog dopusta potrebno je HZZO predati:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na očinski dopust – tiskanica u ispostavama HZZO-a
  • potvrdu o plaći (šestomjesečni prosjek)
  • fotokopiju kartice tekućeg računa
  • raspored radnog vremena (evidenciju o rasporedu radnog vremena ili ugovor o radu ukoliko je raspored naveden u ugovoru o radu).


Tokom kalendarske godine radnik ima pravo na korištenje plaćenog dopusta u ukupnom trajanju 7 dana za važne osobne potrebe (rođenje djeteta, sklapanje braka...) osim ako nije drugačije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
Pravo na naknadu plaće za vrijeme plaćenog dopusta radniku isplaćuje poslodavac (u visini isplaćene prosječne plaće u prethodna 3 mjeseca).

Zaposleni očevi ostvaruju pravo na oba dopusta jer je očinski dopust reguliran Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, a plaćeni dopust za važne osobne potrebe reguliran je Zakonom o radu.

Vezana tema

U kojim se slučajevima može koristiti plaćeni dopust, trajanje i visina naknade za plaćeni dopust