Inflacija

Inflacija


Dijagram godišnje stope inflacije od 2010. do 2024.u RH. Inflacija je porast opće razine cijena dobara i usluga što dovodi do smanjenja kupovne moći novca, tj. novac gubi na vrijednosti.

Inflacija označava rast cijena dobara i usluga tijekom određenog vremenskog razdoblja. Kada dođe do inflacije, novac gubi na vrijednosti jer sa istom količinom novca možemo kupiti manje dobara/usluga nego prije.

Uzroci inflacije


Inflacija može nastati zbog različitih razloga, npr.

  • povećana potražnja za proizvodima i uslugama
  • povećanje troškova proizvodnje
  • povećana količina novca u optjecaju


Smanjena potražnja za nekom robom/uslugom može dovesti do smanjenja cijene iste dok povećana potražnja dovodi do rasta cijena. Također, ukoliko proizvodnja postane skuplja zbog viših cijena sirovina/energije ili većih plaća, proizvođači će te troškove prenijeti na potrošače podižući cijene svojih proizvoda. Povećana količina novca u optjecaju također povećava rizik raširenog rasta cijena.

Za mjerenje inflacije koristi se Indeks potrošačkih cijena (IPC). Njime se prate promjene cijena u košarici dobara i usluga (oko 890 dobara i usluga) koje kupuje prosječno kućanstvo u Hrvatskoj tokom određenog razdoblja, a košaricu čine:

  • hrana, pića i cigarete
  • energija
  • industrijski proizvodi (odjeća, obuća, namještaj, kućanski aparati, automobili, mobiteli...)
  • usluge (prijevoz, ugostiteljstvo, komunikacije, rekreacija, najam stambenog prostora, osiguranje i sl.)


40% izdataka prosječnog kućanstva u Hrvatskoj otpada na hranu i energiju (uključivši gorivo za automobile) a svega oko 5% na usluge rekreacije i kulture.

Godišnja inflacija u RH od 2010 do 2023
Godišnja inflacija u RH od 2010 do 2023


Inflacija može imati i dobre i loše učinke. S jedne strane, mala i stabilna inflacija može potaknuti ljude da troše i ulažu, što je dobro za gospodarski rast. S druge strane, visoka inflacija je problem kako za pojedince/kućanstva tako i za gospodarstvo jer smanjuje kupovnu moć te uzrokuje pad gospodarske aktivnosti.
Inflacija najteže pogađa pojedince/kućanstva sa fiksnim ili niskim prihodima te pridonosi povećanju nejednakosti.
Za gospodarstvo je najbolje kada su cijene relativno stabilne što znači da je povećanje cijena blago (ne predstavlja problem ni pojedincima/kućanstvima niti poduzećima) ali dovoljno veliko da se gospodarstvo zaštiti od deflacije

Što je deflacija?


Deflacija je opadanje opće razine cijena dobara i usluga u gospodarstvu. Deflacija je rezultat smanjene potražnje potrošača ili prevelike ponude proizvoda na tržištu zbog čega cijene padaju. Može dovesti do ozbiljnih ekonomskih problema jer ljudi odgađaju kupnju očekujući još niže cijene što usporava gospodarsku aktivnost. Poduzeća imaju nagomilane zalihe što dovodi do pada prometa, a posljedica toga su otkazi.

Središnje banke pokušavaju kontrolirati inflaciju kroz svoje monetarne politike, primjerice mijenjajući kamatne stope.
Cilj je održati inflaciju na razini koja je dovoljno niska da ne uzrokuje ekonomske probleme, ali i dovoljno visoka da potiče gospodarsku aktivnost i štiti od deflacije.