Regres za godišnji odmor

Regres


Regres je nagrada koju poslodac može isplatiti svojim zaposlenicima kao dodatak za vrijeme korištenja godišnjeg odmora. Neoporezivi iznos regresa je izuzet od ovrhe ako ga poslodavac isplaćuje na zaštićeni račun radnika.

Da li je regres propisan Zakonom?


Prema Zakonu o radu poslodavac nije dužan isplatiti regres. Pravo na regres može biti regulirano kolektivim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Kada pravo na regres nije definirano primjerenim pravnim aktima, poslodavac može samostalno odrediti da li će i u kojem iznosu isplatiti regres.

Tko ima pravo na regres?


Svaki zaposlenik koji radi puno radno vrijeme ili pola radnog vremena i koristi razmjerni dio godišnjeg odmora ostvaruje pravo na regres osim ako ugovorom o radu ili ostalim pravnim aktima nije definirano drugačije.

Kada se isplaćuje regres?


Regres se isplaćuje jednom godišnje, obično do 15.07. tekuće godine za sve zaposlene koji godišnji odmor koriste preko ljeta. Najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora regres se isplaćuje zaposlenicima koji započnu radni odnos nakon 15.07., duže su vremena na bolovanju ili koriste roditeljski dopust. Pravo na regres ima svaki zaposlenik koji u godini koristi barem razmjerni dio godišnjeg odmora.

Može li isplata regresa biti neoporeziva?


Poslodavac može radniku na ime "prigodne nagrade" neoporezivo godišnje isplatiti do 700,00 eura. Ukoliko se taj iznos premaši, smatra se plaćom te se i oporezuje kao plaća. U "prigodne nagrade" osim regresa spada božićnica i sl.

Regres - rad kod dva ili više poslodavca


Ukoliko je radnik tokom godine radio kod dva ili više poslodavca koji ispaćuju regres, dužan je prije isplate regresa, poslodavcu dostaviti izjavu da li je kod drugog/bivšeg poslodavca ostvario isplatu regresa za to porezno razdoblje, u kojem iznosu te da li je po toj osnovi napravljen obračun i uplaćen predujam poreza na dohodak. Neoporezivost isplate poslodavac može provjeriti u sustavu ePorezna.

Regres za radnika koji nije radio cijelu godinu


Poslodavac može isplatiti regres i zaposlenicima koji rade kod njega manje od godinu dana.
Ukoliko radnik radi u nepunom radnom vremenu tada se regres utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako nije drugačije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Da li je regres izuzet od ovrhe?


Sukladno čl. 172 Ovršnog zakona, regres za korištenje godišnjeg odmora izuzet je od ovrhe do iznosa koji se ne smatra oporezivim primitkom.

Regres za zaposlene u javnim službama


Prema Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama NN 29/2024 svim zaposlenicima pripada pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u punom iznosu neovisno da li rade u punom ili nepunom radnom vremenu, a zaposlenici koji u nepunom radnom vremenu rade kod dva ili više poslodavaca ostvaruju isplatu regresa kod jednog poslodavca.
Iznos regresa za zaposlene u javnim službama za 2024.godinu je 300,00 eura

Svrha regresa je podmirivanje troškova godišnjeg odmora, a poslodavac može zaposleniku osim regresa neoporezivo isplatiti i naknadu troškova za odmor (za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga) koja se isplaćuje na poseban račun Hrvatska turistička kartica - CRO kartica Hrvatska turistička kartica - CRO kartica

Razlika između naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regresa


Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna 3 mjeseca (uključujući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad). Tu je naknadu poslodavac dužan isplatiti radniku za vrijeme korištenja tog odmora.
Regres je nagrada koju poslodavac može isplatiti zaposlenicima ali nije obavezan.

Vezana tema

Prava radnika i obveze poslodavca (Zakon o radu), kako izračunati godišnji odmor i visinu naknade, minimalno trajanje godišnjeg odmora (puni ili razmjerni dio), neiskorišten godišnji odmor...