Skip to main content

  

      

Božićnica, naknada za godišnji odmor (prigodne nagrade)

Radnik ostvaruje pravo na prigodne nagrade ukoliko je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca. Materijalna prava radnika nisu uređena Zakonom o radu.

Prehrana radnika       

Prehrana radnika - neoporezivo

Poslodavac može zaposleniku isplatiti naknadu za troškove prehrane za vrijeme rada na dva načina: na temelju paušalne naknade ili putem vjerodostojne dokumentacije

Otpremnina 2024       

Otpremnina za 2024. godinu

Pravo na otpremninu utvrđeno je Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili nekim drugim internim aktom poslodavca

Neoporezivi primici 2024       

Neoporezivi primici u 2024. godini

Od 01.01.2024. godine očekuju nas novi iznosi neoporezivih naknada i primitaka. Pogledajte iznose neoporezivih primitaka za 2024. godinu sa jednostavnim on-line pretraživačem

Neradni dani u 2024. godini       

Neradni dani u 2024. godini

Popis neradnih dana i spajanja u 2024 godini. Ovdje provjerite mogućnost spajanja neradnih dana u produžene vikende

JOPPD šifarnici       

JOPPD obrazac - šifarnici

Svi šifarnici za JOPPD obrazac na jednom mjestu. Brzo i lako pretraživanje po bilo kojem šifarniku.
Od plaće za 12/2023. u primjeni je novi šifarnik "Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti"

Stranica 3 od 7