NKD djelatnosti 2025

Tema : Šifrarnici


NKD djelatnosti 2025

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025 (NKD 2025) primjenjivat će se od od 01. siječnja 2025. godine. Trenutno važeća je NKD 2007 - Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007

Odluka o Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025. objavljena je u Narodnim novinama broj 47/2024.  Primjenjivat će se od 01. siječnja 2025. godine.

Za statističke i analitičke potrebe službene statistike RH, u prijelaznom razdoblju do 31.12.2027. godine istodobno će se primjenjivati i NKD 2007.

   

Loading

NKD PODRUČJA

OznakaNaziv područja djelatnosti (NKD 2025)
APOLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
BRUDARSTVO I VAĐENJE
CPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
DOPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
E"OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA"
FGRAĐEVINARSTVO
GTRGOVINA NA VELIKO I NA MALO
HPRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
ISMJEŠTAJ TE PRIPREMA I USLUŽIVANJE HRANE
JIZDAVAČKE DJELATNOSTI, DJELATNOSTI EMITIRANJA TE PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE SADRŽAJA
KTELEKOMUNIKACIJE, RAČUNALNO PROGRAMIRANJE, SAVJETOVANJE, RAČUNALNA INFRASTRUKTURA I OSTALE INFORMACIJSKE USLUŽNE DJELATNOSTI
LFINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
MPOSLOVANJE NEKRETNINAMA
NSTRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
OADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
P"JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE"
QOBRAZOVANJE
RDJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
SUMJETNOST, SPORT I REKREACIJA
TOSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
UDJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA I DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE
VDJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA

   

NKD djelatnosti - važne poveznice