Skip to main content

  
Odsustvo s posla       

Odsutnost s posla uz naknadu plaće

Radnik ima pravo na jedan dan odsutnosti s posla tokom kalendarske godine u slučaju osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga, prema čl.87.a Zakona o radu.

Plaćeni dopust       

Plaćeni dopust

Pravo na plaćeni dopust ostvaruje se za važne potrebe radnika, obrazovanje ili stručno osposobljavanje i po osnovi darivanja krvi. U toku kalendarske godine radnik ima pravo na ukupno 7 radnih dana plaćenog dopusta za važne osobne potrebe. Plaćeni dopust može se koristi u vrijeme ili neposredno nakon nastanka događaja koji opravdava njegovo korištenje.

NKD djelatnosti 2025       

NKD djelatnosti 2025

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025 (NKD 2025) primjenjivat će se od od 01. siječnja 2025. godine. Trenutno važeća je NKD 2007 - Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007

Godišnji odmor       

Godišnji odmor

Prema Zakonu o radu minimalni godišnji odmor iznosi 4 tjedana (20 dana za zaposlene koji rade 5 dana u tjednu, odnosno 24 dana za zaposlene koji rade 6 dana u tjednu).

Regres za godišnji odmor       

Regres

Regres je nagrada koju poslodac može isplatiti svojim zaposlenicima kao dodatak za vrijeme korištenja godišnjeg odmora. Neoporezivi iznos regresa je izuzet od ovrhe ako ga poslodavac isplaćuje na zaštićeni račun radnika.

Inflacija       

Inflacija

Dijagram godišnje stope inflacije od 2010. do 2024.u RH. Inflacija je porast opće razine cijena dobara i usluga što dovodi do smanjenja kupovne moći novca, tj. novac gubi na vrijednosti.

Očinski dopust       

Očinski dopust

Zaposleni otac ima pravo na očinski dopust do navršenih 6 mjeseci djetetovog života.

Praznici 2024. godina       

Praznici u 2024. godini

Praznici i blagdani u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Zaposleni imaju pravo na naknadu plaće u dane blagdana i praznika.

      

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je pravni posao građanskog, obveznog prava između naručitelja i izvođača, reguliran odredbama Zakona o obveznim odosima. Ugovor o djelu sklapa se za izradu nekog djela ili rezultata rada (za obavljanje povremenih, jednokratnih poslova)

Autorsko djelo       

Ugovor o autorskom djelu

Ugovor o autorskom djelu uređen je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina koja ima individualni karakter. Obračun autorskog honorara izračunajte pomoću našeg kalkulatora drugog dohotka za 2024. godinu

Stranica 1 od 7