Porezna reforma 2024.


Izmjene poreznih zakona u okviru najavljene porezne reforme objavljene su u Narodnim novinama 114/2023. Sve izmjene i dopune zakonskih propisa primjenjuju od 01.01.2024. osim Zakona o lokalnim porezima (primjena od 01.10.2023.) i Zakona o doprinosima (većina izmjena i dopuna trebala bi stupiti na snagu 01.12.2023.)

Što nam donosi porezna reforma?


Od 01.siječnja 2024. godine mijenja se devet poreznih zakona. Slijede nam novosti kod obračuna i oporezivana plaća i drugog dohotka, naplati lokalnih poreza, fiskalizaciji računa, oporezivanju porezom na dobit i porezom na dodanu vrijednost.

Porez na dohodak • iznos osnovnog osobnog odbitka iznosi 560 eura
 • povećani iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove i invalidnost primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak
 • prag za primjenu više stope poreza na dohodak (30%) iznosi 50.400 eura (4.200 eura mjesečno)
 • ukida se prirez
 • povećane trenutno propisane porezne stope koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dohodaka s 10% na 12%, s 20% na 24% i s 30% na 36%
 • jedinice lokalne samouprave propisuju visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze, u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak). Ako JLS ne donesu odluku o visini porezne stope, primjenjuju se stope 20% i 30%
 • za napojnice do propisanog iznosa ne plaća se porez na dohodak, iznad propisanog iznosa napojnice se oporezuju kao konačan drugi dohodak po stopi od 20% (obračun poreza bez doprinosa)
 • rok za plaćanje poreza po godišnjem obračunu poreza na dohodak je 28.02.
 • zaokruženi su iznosi u eurima u korist poreznih obveznika
Porezni razredi (mjesečna osnovica) i stope u 2024. godini (iznosi u €)
Porezni razredi (mjesečna osnovica) i stope u 2024. godini (iznosi u €)

Doprinosi • umanjena mjesečna osnovica za obračun doprinosa za MIO I. stup (za bruto plaću do 700 eura fiksna olakšica iznosi 300 eura, a za plaće od 700,01 do 1.300 eura olakšica se postupno smanjuje)
 • omogućen je veći izbor koeficijenata za izbor više mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa osiguranicima koji su obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje
 • promjena dospijeća obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti (s datuma predaje porezne prijave na datum zadnjeg dana roka za predaju porezne prijave)Umanjenje osnovice za MIO 1. stup
Umanjenje osnovice za MIO 1. stup

Lokalni porezi • ukida se prirez porezu na dohodak
 • porez na kuće za odmor u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2
 • JLS propisuju visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze, u granicama propisanim zakonomUkratko najvažnije porezne promjene od 01. siječnja 2024. godine • smanjuje se opterećenje najnižih plaća (kroz povećanje osobnog odbitka na 560 eura i osnovice osobnog odbitka za uzdržavane članove te uz smanjenje osnovice za MIO 1 do bruto plaće 700 eura)
 • ukida se prirez
 • općine i gradovi odlučuju o novim stopama poreza na dohodak
 • napojnice će se moći ostavljati i putem kartica, utvrđeni neporezivi iznos je 3.360 eura godišnje, a iznos iznad neoporezivog djela oporezuje se po stopi od 20 posto
 • viša stopa poreza na dohodak (30%) primjenjuje se za iznose iznad 50.400 eura (4.200 eura mjesečno)
 • gradovi ili općine utvrđuju visinu poreza na vikendice (u rasponu od 0,6 eura do 5 eura po m2)
 • vrijednost sitnog inventara iznosi 650,00 eura
 • porezno priznato davanje donacije u iznosu većem od 2% prihoda prethodne godine
 • 30. travnja je rok za plaćanje poreza na dobit (bez obzira na datum podnošenja prijave)
 • 28. veljače je rok za plaćanje poreza na dohodak (bez obzira na datum podnošenja prijave)
 • prag za upis u registar obveznika PDV-a povećan na 40.000,00 eura
 • u slučaju da poduzetnik ne može naplatiti dio ili cijelo potraživanje duže od jedne godine, ima pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost
 • ukida se porez po odbitku za usluge istraživanja tržišta i poslovnog savjetovanja