Božićnica, naknada za godišnji odmor (prigodne nagrade)


Radnik ostvaruje pravo na prigodne nagrade ukoliko je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca. Materijalna prava radnika nisu uređena Zakonom o radu.

Zakonom o radu nije propisano pravo radnika na isplatu božićnice. Božićnica se određuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Znači, ukoliko nijednim od ovih pravnih akata nije predviđeno pravo na božićnicu ili druge prigodne darove poslodavac ih nije dužan isplatiti.

Ukoliko poslodavac odluči isplatiti radniku božićnicu odnosno naknadu za godišnji odmor, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, neoporezivo može isplatiti do 700,00 eura godišnje.