Tema : Osobni dohodak (plaće)


Osobni odbitak za 2024. godinu

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka. Osnovni osobni odbitak za 2024. godinu iznosi 560,00 eura

Osobni odbitak priznaje se kod obračuna plaće i ostalih bruto primitaka iz radnog odnosa (zaposlenika), obračuna mirovina i ostalih vrsta bruto primitaka po osnovi nesamostalnog rada.
Kod isplata drugog dohotka osobni odbitak se ne priznaje.

Mjesečni osobni odbitak iznosi 560,00 eura te je definiran Zakonom o porezu na dohodak (članak 14).

Zakon o porezu na dohodak Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 114/2023
Poreznom obvezniku se ostvareni dohodak umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 560,00 eura i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak.
Dijelovi osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te invalidnost/tjelesno oštećenje izračunavaju se primjenom propisanih koeficijenata i osnovnog osobnog odbitka.
Zakon o porezu na dohodak Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 114/2023

Ako zaposlenik na svojoj poreznoj kartici ima uzdržavane članove obitelji,utvrđenu invalidnost, jedno ili više djece (primjenjuje se i za uzdržavane članove obitelji i djecu) osobni odbitak se uvećava.

Osobni odbitak u 2024. godini (iznosi u EUR)

Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava za 1,1 više u odnosu na koeficijent za prethodno dijete.

Uzdržavani članovi obiteljiUzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca su osobe čiji ukupni godišnji primici ne prelaze šesterostruki iznos osnovnog osobnog odbitka. Izuzetci uključuju posebne primitke (socijalne potpore, doplatak za djecu, potpore za novorođenče, obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja, naknada troškova prijevoza na posao i s posla, odštete od osiguranja zbog teške ozljede/ invalidnosti, nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada...)

Osnovni odbitak sastoji se u dolje navedene kategorije odbitka:

 • osnovni osobni odbitak u 2024. godini iznosi 560,00 eura, priznaje se svim poreznim obveznicima
 • osobni odbitak za uzdržavanu djecu
 • osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i bivšeg bračnog druga za kojeg se plaća alimentacija
 • osobni odbitak za invalidnost (manja od 100%) priznaje se poreznim obveznicima kojim je utvrđena (ili uzdražvanim članovima ili uzdržavanoj djeci) invalidnost ili tjelesno oštećenje (manja od 100%)
 • osobni odbitak za invalidnost ili tjelesno oštećenje (100%) utvrđeno po jednoj osnovi i/ili korištenje prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta

 • Osobni odbitak definiran je Zakonom o porezu na dohodak - članak 14.
  Zakon o porezu na dohodak Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 114/2023

  Raspodjela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu /uzdržavane članove
  Ako više osoba uzdržava člana ili članove uže obitelji i djecu, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove i djecu uzdržavaju, osim ako se ne sporazume drugačije.

  Ako oba bračna druga ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove obitelji, osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji u načelu se dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drugačiju raspodjelu.

  Primjeri izračuna osobnog odbitka za 2024. godinu  Primjer 1
  Obitelj ima troje djece. Sva djeca prijavljena su na poreznoj kartici (Obrazac PK) majke

  Izračun
  osnovni osobni odbitak: 560,00 euro
  odbitak za djecu: (0,5 + 0,7 +1) * 560,00 = 1.232,00 euro
  ukupni osobni odbitak majke: 560,00 + 1.232,00 = 1.792,00 euro

  Primjer 2
  Obitelj ima troje djece. Djeca su prijavljena na poreznoj kartici (Obrazac PK) majke i oca ali sa raspodjelom 60% (majka), 40% (otac) za svako uzdržavano dijete.

  Izračun za majku
  osnovni osobni odbitak: 560,00 euro
  odbitak za djecu: (0,5 + 0,7 + 1) * 560,00 = 1.232,00 * 60% = 739,20 euro
  ukupni osobni odbitak majke: 560,00 + 739,20 = 1.299,20 euro

  Izračun za oca
  osnovni osobni odbitak: 560,00 euro
  odbitak za djecu: (0,5 + 0,7 + 1) * 560,00 = 1.232,00 * 40% = 492,80 euro
  ukupni osobni odbitak oca: 560,00 + 492,80 = 1.052,80 euro

  Primjer 3
  Obitelj ima troje djece. Prvo i drugo dijete prijavljeno je na poreznoj kartici (Obrazac PK) oca, a treće dijete na majku

  Izračun za oca
  osnovni osobni odbitak: 560,00 euro
  odbitak za djecu: (0,5 + 0,7) * 560,00 = 672,00 euro
  ukupni osobni odbitak oca: 560,00 + 672,00 = 1.232,00 euro

  Izračun za majku
  osnovni osobni odbitak: 560,00 euro
  odbitak za djecu: 1 * 560,00 = 560,00 euro
  ukupni osobni odbitak majke: 560,00 + 560,00 = 1.120,00 euro

  Dobro je znati


  Osobni odbitak koristi se kod obračuna plaća /mirovina na mjesečnoj osnovi (mjesečni iznos osobnog odbitka).

  Godišnji osobni odbitak koristi se kod konačnog godišnjeg obračuna poreza na dohodak.

  Ako porezni obveznik radi u više tvrtki, osobni odbitak obračunava tvrtka kod kojeg je porezna kartica (Obrazac PK) poreznog obveznika.
  Ako u jednoj tvrtki porezni obveznik ne iskorisni sav osobni odbitak, može osobni odbitak koristiti kod više poslodavaca ili isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka. U tom slučaju Porezna uprava na poreznoj kartici evidentira omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdaje novi Obrazac PK. U tom slučaju svaki poslodavac može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos.